Algemeen

DDJ werkt voor het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars (onder wie dga's), stichtingen en verenigingen. Wij stellen ons kritisch en onafhankelijk op, maar zullen nooit vergeten dat wij tegelijkertijd uw klankbord en vertrouwenspersoon zijn.

Jaarrekening

Het opstellen van een jaarrekening hoort bij de plichten van een ondernemer, ongeacht of u een eenmanszaak, maatschap of besloten vennootschap hebt. Het spreekt voor zich dat wij u het opstellen van een jaarrekening graag uit handen nemen. Hebt u zelf een jaarrekening opgesteld? In sommige gevallen moet deze dan door een accountant gecontroleerd worden. Het spreekt voor zich dat u dan ook een beroep op ons kunt doen. Wij zijn in het bezit van een AFM-licentie om wettelijke controleopdrachten te kunnen verrichten.

Accountancy

 Het administratieve gedeelte van onze accountantsdiensten bestaat uit het verzamelen en opstellen van financiële informatie. Intern kunt u deze informatie gebruiken voor, bijvoorbeeld, uw partners, aandeelhouders of de Raad van Bestuur. De gegevens zijn ook extern te gebruiken; denkt u daarbij aan de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en kredietverstrekkers.
De registratie van de door u behaalde resultaten weegt voor ons even zwaar als uw toekomstperspectief en de manier waarop uw cijfers tot stand gekomen zijn. Wilt u de bank overtuigen van het gunstige toekomstperspectief van uw bedrijf? Wij stellen prognoses op en rekenen modellen en de onderbouwing daarvan door, zodat u dat moeiteloos lukt.
Onze controlerende taak vormt het andere gedeelte van onze diensten. Wij controleren uw cijfers en stellen vast dat deze een getrouw beeld geven van de werkelijkheid. Wij geven een controleverklaring af bij de door u opgestelde financiële verantwoording.

Fiscale Zaken

 Op fiscaal gebied is ons dienstenpakket veelomvattend. Wij adviseren u bijvoorbeeld over de keuze van de optimale rechtsvorm en begeleiden u bij overnames, herstructurering of bedrijfsbeëindiging. Ook voor estate planning, het verzorgen van aangiftes en het voeren van fiscale procedures zijn wij u graag van dienst.

Overige advisering

 Ook voor de waardebepaling van een onderneming, de begeleiding bij overnames en het onderbouwen van uw financiële mogelijkheden kunt u bij DDJ terecht.
Vraagt u zich af hoe de toekomst van uw bedrijf er moet gaan uitzien, wat de markt de komende jaren gaat doen, welke internationale rol uw bedrijf zou kunnen spelen? Of wilt u nog meer ondernemen, misschien wel overnemen of bent u zelf in de markt als kandidaat voor een overname? Wij helpen u graag passende antwoorden op al uw vragen te vinden.
Daarbij verliezen we nooit uit het oog dat niet alleen ratio, maar ook emotie een belangrijke rol speelt als het om ondernemen gaat.